Socialism Realised

Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989.

Jak lze zprostředkovat československou zkušenost s komunismem zahraničnímu publiku? Jak zasadit výuku o době komunistické diktatury do širšího evropského kontextu? Jak komunikovat s publikem, jenž tyto události nezná? To jsou otázky, které jsme si kladli v projektu Socialism realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948–1989. Projekt má za cíl pomoci zahraničním studentům a učitelům lépe porozumět životu v komunistickém Československu.

Pomocí Československého příkladu lze ukázat specifika života ve východním bloku. Místo dlouhých textů využívá portál primární prameny a další média (filmové ukázky, fotografie), které srozumitelně a přímo hovoří o zkušenostech, pocitech a problémech lidí v minulosti. Každá ukázka je doplněna otázkami a komentářem.

Portál využívá přeložené československé a české materiály doplněné o nezbytný komentář ke kulturnímu a historickému kontextu. Portál Socialism Realised otevírá novou oblast porozumění pro uživatele, kteří nemají žádné povědomí o historii, politice a kultuře zemí Východního bloku. Uživatelé portálu mohou zprostředkovaně získat zkušenost s nedemokratickými režimy, jež jsou součástí společné Evropské historie a pomáhají tak pochopit nedávné spory o minulost v zemích bývalého Východního bloku.

Katalog portálu obsahuje videoukázky, fotografie a texty různých druhů (oficiální dokumenty, dopisy, atd.). Obsah je rozdělen podle dvou principů, uživatel si může zvolit vyhledávat podle filtru „Perspektiva“ a „Období“, kombinací těchto kategorií objevuje všechny materiály. Při výběru perspektivy volíte úhel pohledu, kterým se budete na komunistické období dívat (Ideologie, Represe, Osobní příběh, Paměť), jednotlivá období pak ukazují, že se režim mezi lety 1948–1989 dynamicky vyvíjel.

www.socialismrealised.eu