Československo 38–89

Československo 38-89 je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace jsou určeny zejména žákům a učitelům středních škol. Simulace prezentují žákům klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin, umožní jim „prožít" dobové události z pohledů různých aktérů a rozvinout tak hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Více na webu projektu Československo 38-89.

NAKI_d21_01 01

Simulace je připravena pro využití ve výuce formou hromadné (frontální) výuky. Učitel pouští simulaci přes dataprojektor na plátno a přitom ji má vždy pod kontrolou – v každém okamžiku ji může zastavit. Základní prvek interaktivity zde představuje svobodná reakce hráčů (tj. žáků) na promluvu pamětníka, aplikace umožňuje hráčům (žákům), ovlivňovat dynamiku rozhovoru tím, že vybírají, jakou odpověď zvolí. Sledování simulace se střídá s její analýzou a s dalšími aktivitami.

Nabízené metodiky představují ucelený soubor modelových hodin, z nichž každá má jiné téma a jiné didaktické cíle. Modelové hodiny jako celek pak seznamují učitele s možnostmi simulace a otevírají cestu k jejímu dalšímu využití. Kombinují části simulace (jednotlivé scény jsou označeny kódy) s dalšími materiály (ukázkami z filmů, fotografií, karikatur) a vytvářejí tak didakticky produktivní celek.

Vývoj simulací Československo 38-89 probíhal na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v rámci projektu „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století" financovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Výukové simulace Československo 38-89 jsou k dispozici zdarma. Pokud máte zájem o jejich využití, napište nám prosím na vit.sisler@ff.cuni.cz.

Jak výukovou simulaci ve verzi pro školy nainstalovat a jak ji používat se dozvíte v několika krátkých videích.

Návod pro učitele (1/3) - Základní informace
Návod pro učitele (2/3) - Instalace
Návod pro učitele (3/3) - Uspořádání a ovládání

Simulace zatím nabízí moduly:

Atentát

Vnitřní pohraničí

 

Metodika - PDF / 1,01 Mb