Československo 38-89: Vnitřní pohraničí

Simulace Československo 38-89 pokačuje dalším dílem, jenž nás zavádí do poválečného pohraničí.

Hlavní osou simulace je osud vesnice na Žatecku, kde se za první republiky utvářelo komplikované soužití Čechů a Němců. Do osudů vesnice zasáhla Mnichovská dohoda, válečné události a zejména pak konec války a živelná odplata na německém obyvatelstvu. Simulace zahrnuje i osud volyňských Čechů, kteří osídlovali majetek po Němcích a vrcholí volbami v roce 1948, komunistickým převzetím moci a kolektivizací.

 

Modelové hodiny modulu Vnitřní pohraničí

Odsun multiperspektivně

Migrace a transfery na sklonku války

Poválečný nástup komunistické moci

Pamětnické perspektivy

Kolektivizace

 

Metodika - PDF / 1,01 Mb