Československo 38-89: Atentát

Atentát je první částí simulace Československo 38-89. Interaktivní příběh se odehrává v protektorátu bezprostředně po atentátu na Reinharda Heydricha.

Simulace je založena na příbězích lidí, do jejichž osudů tragicky zasáhla druhá světová válka. Osou simulace je příběh poštovního úředníka Jindřicha Jelínka, který byl zatčen v souvislosti s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Simulace otevírá témata jako je běžný život v protektorátu, ghettoizace židovského obyvatelstva, domácí odboj, kolaborace s okupační mocí, holocaust, genocida Romů a retribuční soudnictví.

 

Modelové hodiny modulu Atentát

Zatčení Jindřicha Jelínka

Kolaborace

Vzpomínání na holocaust

Podoby odboje

Romská perspektiva soudobých dějin


Atentát: Projektový den

Modelové hodiny: Atentát - PDF / 8,79 Mb
Metodika - PDF / 1,01 Mb