Články

Charta 77 je nejen významným historickým tématem, ale také živým tématem ve veřejném prostoru. Předkládáme zde proto dva texty, které se zaměřují na to, jakým způsobem se na Chartu 77 vzpomíná v české společnosti.

Vzpomínání - Charta 77 třicet let poté

Text Jakuba Vrby se zabývá rolí Charty 77 v „politice dějin”. Skrze tento termín předkládá autor rozbor způsobů, jakými se k tématu Charty 77 vztahovali či vztahují reprezentanti různých politických proudů v České republice. Jakub Vrba poukazuje na to, jakými tématy a hodnotami se snaží jednotliví aktéři obsazovat pole vzpomínání na Chartu 77. Kromě vymezení různých typů vzpomínání na Chartu 77, přináší text také odkazy na zahraniční hnutí či organizace, které se inspirovali Chartou 77 či na ni odkazují.

Divák jako pytlák – tvůrčí sledování dokumentárních filmů

V druhém textu se Václav Sixta věnuje žánru televizního dokumentu a snaží se formulovat možné způsoby jejich sledování. V centru jeho pozornosti tak je perspektiva diváka a její možné kultivování a rozvíjení. Materiálem mu jsou dokumentární filmy, které byly vysílány v souvislosti s letošním výročím. Skrze metaforu „pytlačení” - převzatou z textu Michela de Certeau - zdůrazňuje aktivní podíl diváka na vytváření historického významu.