Filmová ukázka 3: Kolaborace

Ukázka z protektorátního snímku ilustruje dobovou propagandu určenoumládeži. Kuratorium pro výchovu mládeže mělo z mládeže “produkovat”fyzicky zdatné, politicky indiferentní a vůči nacistickému režimu loajálníobčany. Obrazy hajlujících Čechů nepatří do české kulturní paměti, mohouproto vyvolávat nejistotu. Scéna dokumentuje jednu z podob kolaborace.Můžeme se jen dohadovat, co si mladí lidé v publiku skutečně mysleli, faktemovšem zůstává, že jejich přítomnost byla propagandisticky využita a přispěla kobrazu Čechů spokojených s německou okupací.

Filmová ukázka 3: Kolaborace 3 (Nový život mládeže, asi 1942 - přesný rok vzniku ani tvůrci nejsou známi)

  • Co se v ukázce děje? Jaké národnosti jsou lidé na pódiu a jaké národnosti jsou lidé v publiku?

  • Co si o této scéně myslíte?