Filmová ukázka 1: Vydírání

V úvodu hodiny seznámíme žáky s některými podobami kolaborace. V první ukázce kolaborant Sekal vydírá sedláka Včelného a vynucuje si prodej jeho statku. Kolaborace je zde zobrazena jako nástroj osobního obohacení a kolaboranta ukazuje jako nemorálního člověka.

Filmová ukázka 1: Kolaborace 1 (Je třeba zabít Sekala, r. Vladimír Michálek, 1996), 1:34 min.

• Jak byste nazvali Sekalovo jednání? Jaký je jeho postoj k nacistické moci?