Filmová ukázka 2: Kolaborace

Podobně, i když ne tak ostře vyznívá i ukázka 2, ve které zástup Čechů vyjadřuje za polévku vděčnost německé armádě. V dlouhé frontě na polévku najdeme všechny sociální vrstvy a vyjadřuje se tak symbolicky hodnocení Čechů jako kolaborantů. Z davu však vystupuje jeden člověk, který tomu nechce přihlížet a odvádí i svou dceru.

Filmová ukázka 2: Kolaborace 2 (Ohlédnutí, r. Vladimír Máša, 1968), 0:46 min.

• Co se v ukázce děje, jaký výjev ukázka zachycuje? Jak byste hodnotili chování jednotlivých aktérů? Co chtěl podle vás autor sdělit?