Filmová ukázka 3: Spojka

V následných aktivitách proto využijeme filmovou ukázku 3 (Spojka), která inscenuje jeden z okamžiků zpravodajské války. Eliška má doručit zprávu na konkrétní adresu. I když úkol je banální, riziko je značné. Eliška si ho ovšem uvědomí až v okamžiku, kdy jí hrozí zatčení a jen shodnou okolností z nepříjemné situace vyvázne. Ukázka nám může posloužit jako zpevnění analytických závěrů získaných z Krejcarova vyprávění.

Filmová ukázka 3: Spojka (Želary, 2003, r. Ondřej Trojan), 3:37 min.

• Popište co se ve scéně děje, identifikujte všechny postavy.
• Jak přistupuje Eliška k svému úkolu?
• Jak byste hodnotili chování starého manželského páru?