Z kulisáka kulišákem

  1. Vyznačte v textu pět přídavných jmen, která vyjadřují názor autora článku na Václava Havla.
  2. O jaký žánr se jedná? Komu byl článek určen a jaký měl mít efekt?
  3. Popište karikatury. Jak rozumíte nápisům na Havlových „svalech”? Čím je Havel „napumpovaný”?
  4. Jaké cíle podle autora textu sledoval Václav Havel Chartou 77. Jak byste textu protiargumentovali? Kde byste o Havlovi hledali další informace?
  5. Jaké mezníky v Havlově životě autor zdůrazňuje? Dozvěděli jste se o Havlovi něco nového?

Článek o Václavu Havlovi spojuje v humoristickém časopise Dikobraz text a karikatury, obě složky článku reprodukují stereotypy o Václavu Havlovi, které režimní propaganda opakovala po celé období normalizace a které se staly součástí arzenálu kritiků Havla i po roce 1989. Na jedné straně se především zdůrazňuje Havlův původ a výchova v bohaté rodině, jeho politické angažmá je pak vykládáno jen jako snaha dostat se zpět k rodinnému majetku zestátněnému po roce 1948.

Havel je kritizován i jako intelektuál jako autor divadelních her vycházejících z tradice absurdního divadla, které byly v Československu v 60. letech uváděny, ale za normalizace již jejich míra ironizace dobové byrokracie překračovala pomyslné hranice tolerance. Článek tedy stále bere Havla jako dramatika, jeho hry ale už čtenáři znát neměli, úspěchy, kterých v oblasti divadla dosáhl, zmiňovány nejsou, stejně jako mnoho dalších aspektů Havlova život.

Dikobraz. 1977, roč. 33, čís. 13.


Přepis článku - PDF / 43 Kb