Pracovní rekordy

  1. Srovnejte oficiální přístup oslavující výkony v práci a skutečný stav a kvalitu práce vykonané?

  2. Jaký díl finálního výrobku patrně nejvíce utrpěl, když byl vyroben v touze po nových pracovních rekordech a proč?

  3. Z debaty dělníků vysvětlete jak trestní zákon hodnotil proti-socialistickou činnost a jaké byly tresty?

  4. Zkuste odhadnout jaký byl postoj komunistické strany k dělnické stávce?

Budování těžkého průmyslu bylo doprovázeno i výstavbou nového modelu pracovní doby a prostředí. Dle sovětských vzorů byly zaváděny nástěnky s portréty nejlepších pracovníků, grafy ukazující výkonnost práce nebo ocenění pro nejlepší pracovníky. Do tohoto modelu práce byly naroubovány i sovětské pracovní vzory jako byl A. Stachanov, který proslul překonáváním rekordů v těžbě uhlí. Iniciační kampaň však skrývala celou řadu kostlivců. Kvůli zvyšování výkonu nebyla dodržována pracovní doba, bezpečnost práce a zejména kvalita výrobků. Právě na kvalitě vyrobeného zboží se nejlépe ukazovala neživotaschopnost celého systému. Oficiální linií však bylo nezpochybňování nastoleného kursu, proto poukazování na nesmyslnost a snižování kvality zůstalo v první fázi pouze v rovině neoficiálních „řečí“. Odstavení tohoto systému hodnocení a řízení práce přinesl až závěr 50. let, kdy byl systém z mnoha důvodů nabouráván samotným dělnictvem. Scéna z filmu Skřivánci na niti nám přibližuje situaci v hutích, kdy celozávodní rozhlas oslavuje nový rekord v tavbě a na tuto počest je hrána polka. Oficiální výkon je však záhy recipročně negován debatou dělníků nad skutečnou kvalitou vzniklé ocele a nutnosti její již neoslavované přetavby.

Skřivánci na niti (1969, r. Jiří Menzel)

Délka klipu: 1:34 min.