Píseň o práci

  1. Jak souvisí velký důraz na práci v této pohádce s dobovým kontextem, s dobou, kdy pohádka vznikla?

Jedna z úvodních písní dodnes populární filmové pohádky poukazuje na význam fenoménu práce pro dobovou kulturu. Práce se stala ústřední kategorií, od níž se formálně odvozovala veškerá legitimita, ostatně v této pohádce pracuje i král Miroslav. práce, spolu se zpěvem, představují dva výrazné pozitivní atributy Miroslavova šťastného království.

Pyšná princezna (1952, r. Bořivoj Zeman)

Délka klipu: 3:48 min.