Potrefení

  1. Kdo je to bulač, Proč se ocitá v sousedství kulaka a šmelináře, Co to vypovídá o problému, který bulač zosobňuje (jakou mu režim přikládal váhu)?

  2. Co lze z této karikatury vyvozovat?

Jedna z karikatur, která měla vysvětliovat výhody měnové reformy byla zaměřena i proti „bulačům!" - absentérům. Není zcela jasné, jak měnová reforma souvisela s problémem absentérství, zajímavější je „společnost” do níž se bulač dostává - tedy kulak a šmelilnář. Za povšimnutí stojí též atributy bulače - karty a alkohol. Naznačuje se tak, že absentérství je spojeno s morální a mravní degradací člověka. Často tomu tak bylo, ale mnohdy bylo absentérství motivováno zcela jinak (např. domácí práce atd.). Zároveň touto karikaturou přiznával režim absentérství jako závažný ekonomický problém, což poněkud kontrastovalo s jinými propagandistickými figurami (např. o zlepšování dělníků k práci vlivem nového politického zřízení).

Dikobraz 1953/24, s. 186