Parta 68

  1. Popište karikaturu. Jak rozumíte jejímu sdělení?
  2. Kdo by mohl patřit do „Party 68”? Jak se normalizační režim díval na události okolo roku 1968? Proč karikatura naznačuje zřejmé spojení s Chartou?
  3. Za jakým účelem karikatura vznikla? Pro koho byla určena?

Kresba ze známého prorežimního satirického magazínu Dikobraz se snaží naznačit, že Chartu 77 iniciovali lidé spjatí s tzv. pražským jarem pokusem o liberalizaci komunistického režimu, který v srpnu 68 ukončila sovětská okupace. Dehonestační kampaň, kterou režim odpověděl na prohlášení Charty 77 (a do které se zapojil i časopis Dikobraz) připisovala oběma skupinám i stejné motivace snahu o zničení socialismu v Českoslovenku („kontrarevoluci”), napojení na západní („imperialistické”) země i nízké motivy pro činnost. Je faktem, že Charta 77 se snažila oslovit kritiky režimu na co nejširší bázi a disidenti se v ní setkali s mnoha bývalými politiky spjatými právě s pražským jarem. Členská i názorová základna Charty 77 byla ale mnohem širší a spojovala různé názorové proudy.

Dikobraz. 1977, roč. 33, čís. 5.