Úkol číslo 1: Lidský život ve víru 20. století

Úvodní úkol, který žáky vede k strukturované reflexi zážitku z filmu. Pomáhá jim zaujmout postoj k snímku umožňující o něm začít historicky myslet. Tedy vnímat jej nejen jako silný lidský příběh či umělecké dramatické dílo, ale jako obraz minulosti.

Vzdělávací cíl: 

Žáci srovnávají příběh biografického filmu se znalostmi, které mají o dějinách 20. století. Propojení zobrazených životních zkušeností konkrétního člověka s velkými událostmi dějin jim umožní lepší orientaci v celém tématu. Úkol je důležitý zejména při promýšlení otázky, jaký vliv měly určité trvalé morální postoje či profesní identita na chování hlavní postavy v proměnlivé společnosti 20. století. Sesbírání informací o hlavní postavě a úkol ji základně charakterizovat zjednoduší další práci s konkrétními situacemi, jež na tuto první aktivitu navazuje.

Klíčová slova:

Dějiny 20. století – biografická metoda – trvání a změna

Časová náročnost:

140 minut

Práce na jednotlivých úkolech:

  1. Sledování filmu (120 minut)
    Žák sleduje film jako celek, zaměřuje se při tom na charakteristiku hlavní postavy. V centru jeho zájmu jsou kategorie profese, náboženství a sexuální orientace. Ve snímku se snaží odhalit klíčové momenty života filmového Jana Mikoláška.
  2. Časová osa (15 minut)
    Žák zaznamenává na časovou osu klíčové životní milníky Mikoláškova života. Na časové ose jsou předem vyznačené milníky československých dějin daného období. Žák tak zapojuje individuální osud do struktury velkých dějin, o kterých má určitou představu z výuky dějepisu. Získává tak informaci o tom, jak se kolem člověka s určitými charakteristickými postoji mění svět a jak vypadají výzvy, kterým je vystaven.
  3. Shrnutí (5 minut)
    Žák odpovídá na badatelskou otázku, která jej nutí podat celistvou charakteristiku hlavní postavy a zamyslet se nad tím, jak její postoje ovlivňovaly přístup k životním zkouškám.

Tip pro efektivní organizaci práce:

Doporučuji zadat první úkol, včetně sledování filmu, za domácí úkol. Snímek je poměrně dlouhý a žáci se pravděpodobně budou potřebovat k některým momentům vrátit a důkladně je promyslet. Další úkoly vycházejí z dílčích momentů snímku, a proto je vhodné, aby k práci s nimi přistupovali žáci s určitou znalostí zápletky, hlavních postav apod. Celkově může aktivita trvat až 140 minut. Samotný film má stopáž 120 minut a jeho sledování protáhne plnění úkolu, kdy mají žáci vybrat a zaznamenat informace do pracovního listu.

Pracovní list 1 - PDF / 49 Kb