Pluralita postojů vůči režimu v 50. letech 20. století - videa k 2. hodině


Video 5: Dva vojenské osudy (Tichá bolest, 1990, r. Martin Hollý): 1:55 min.

  • Co dělal Janek, než přišel na vojnu?
  • Jaký byl osud Jankova otce?
  • Jaký byl rozdíl mezi osudem nadporučíka Kopřivy a osudem Jankova otce? Proč tomu tak podle vás bylo?

 


Video 6: Milada Horáková před soudem (Záznam z Procesu H, 1950): 1:06 min.

  • Kdo je žena, která hovoří?
  • Co o ní víme?
  • Jak na vás rozhovor působí?

 


Video 7: Poslech zahraničního rozhlasu (Vracenky, 1990, r. Jan Schmidt): 1:24 min.

  • Jaký je Fandův postoj vůči režimu? Jaký je postoj jeho přítelkyně Vlasty?

 


Video 8: Proces se Slánským (Vracenky, 1990, r. Jan Schmidt): 2:37 min.

  • O jakém procesu se v rádiu mluví? Předcházely mu nějaké jiné procesy?
  • Jak široká veřejnost podle tohoto obrazu vnímala politické procesy?
  • Jak působí politika na vztah Fandy a Vlasty?