Kohoutův byt a noční rozhovor

  1. Jak jsou Václav Havel a Pavel Kohout oblečeni? Zachycuje podle vás seriál podobu spisovatelů věrně? Srovnejte s autentickými fotografiemi a zjistěte o nich základní informace.
  2. Popište byt Pavla Kohouta, jak jej zachycují tvůrci seriálu. Čím je byt zvláštní? Jaký byl podle ukázky život obou mužů?
  3. Co byste označili za hlavní téma rozhovoru mezi Havlem a Kohoutem? Jak rozhovor souvisí s Chartou 77?
  4. Jaká je společenská situace obou mužů? Jak se liší od dalších lidí a skupin zmiňovaných v ukázce?

Seriál České století představuje zatím nejpropracovanější projekt, v němž se popkultura vztahuje k moderním československým a českým dějinám. Seriál si zaslouží pozornost vzhledem k tomu, že se snaží být opravdovou televizní učebnicí moderních dějin, projekt chápeme jako sondu do současného stavu českého vzpomínání na moderní dějiny. Vztahuje se komplexně k minulému století, vybírá nejvýznamnější milníky, události zpracovává s důrazem na řemeslné zpracování (scénář, kamera, výprava) s obsazením současné české herecké špičky. Proto je zajímavé sledovat, jak se tvůrci vyrovnali se zachycením prostředí disentu. Otázky směřujeme především na vizualitu, se kterou scéna pracuje. Žáci by si měli všímat detailů, jež konstruují obraz intelektuála - od oblečení postav až po knihovnu v Kohoutově bytě. Při analýze bychom neměli opomenout symbolický význam Pražského hradu, kde se odehrává druhá polovina ukázky. Cílem analýzy je pojmenování procesu, jehož prostřednictvím autoři seriálu konstruují historický význam postav a jejich jednání.

České století: Je to jen rock'n'roll (rok 1976).

TV seriál, 2013

Režie R. Sedláček.

Scénář P. Kosatík.