Uprchlíci před Hlavním nádražím

  1. V jaké situaci jsou lidé na fotografii?
  2. Jakou funkci mělo otištění fotografie v dobovém tisku?

Fotografie zachycuje příjezd uprchlíků z pohraničních oblastí Československa, jež byly po mnichovské dohodě obsazeny německou armádou. Může se jednat o Čechy, kterých žil v zabraných územích velký počet, ale i o německy mluvící obyvatele Československa, kteří nesouhlasili s nacistickým režimem zavedeným po mnichovské dohodě i v pohraničí přičleněném k Německu.

Velké množství uprchlíků odcházelo z pohraničí již před mnichovskou dohodou, když sílily konflikty mezi československou armádou a sudetoněmeckými oddíly. Fotografie byla pořízena už 18. září na před pražským Wilsonovým nádraží (dnes Hlavní nádraží). Uprchlíci znamenali ekonomický a sociální problém pro zbytek Československa - nebyl k dispozici dostatek bytů a především práce (do vnitrozemí odešly například tisíce učitelů, ale i třeba poštovních úředníků). I přes vlnu solidarity (všimněte si, že uprchlíkům pomáhají skauti) tento problém dál zvyšoval složitou situaci ve zbytku Československa.

Zároveň se průvody uprchlíků s kufry a na vozech staly vizuálním symbolem chaosu po mnichovské dohodě, a tak tento symbol opakuje i film Masaryk.

ČTK

Lokace: Československo, Praha

Datum pořízení: 18. 9. 1938