Ultimátum

Zdroj: Masaryk (2016, r. Julius Ševčík) 3:00 min.

Anglo-francouzské ultimátum patří ke klíčovým okamžikům krize. Západní mocnosti dali tímto krokem jasně najevo, že nebudou ČSR podporovat. Tvůrci filmu se přiklonili k názoru, že šlo o ultimátum objednané u západních mocností prezidentem Benešem, který tak získal alibi pro to, aby mohl vyhovět německému tlaku. Naprostá většina historiků však takový výklad odmítá, protože pro něj chybí hodnověrné důkazy. Otázka „objednání” ultimáta je vlastně zásadní, protože v závislosti na tom, jak si odpovíme, tak budeme posuzovat Beneše buď jako pragmatického nemorálního cynika (který chce jen řešit aktuální situaci bez zřetele k mravním hodnotám), nebo čestného politika, který se pokusil o řešení problému, ale díky silám mocnějším než je on sám neuspěl. Faktem zůstává samotné ultimátum, které nenechávalo československé politiky na pochybách o tom, že ČSR bude muset čelit případnému útoku Německa sama. V této scéně zůstává otázka „objednanosti” ultimáta stranou, vidíme jen bezmoc obou československých politiků tváří v tvář neloajálnímu postupu západních mocností.