Pozvání do Mnichova

Telegram velvyslance ČSR ve Francii ministerstvu zahraničních věcí ČSR

28. září 1938

Ježto se jedná o ČSR, žádal jsem Daladiera, aby byl na konferenci v Mnichově přibrán náš zástupce za účelem hájení naší věci a podávání informací. Léger mi odpověděl, že na konferenci zval Hitler a že dosud nic dalšího neví. Žádal jsem, aby naši žádost měl v evidenci.

Osuský

  1. Jak na vás text telegramu působí?
  2. V jaké pozici byli před konferencí českoslovenští diplomaté?
  3. Jak působí odpověď francouzského ministerstva zahraničí? Jaký vztah k Československu vyjadřuje?

Pisatel telegramu Štefan Osuský (1889- 1973) byl vyslanec Československa ve Francii. Francie byla v období tzv. první republiky spojencem Československa, jednalo se tedy o významný post. V období československé krize v roce 1938 byl velvyslanec také zapojen do probíhajících jednání. Na samém závěru září 1938 se ale řešení otázky sudetských Němců a zabrání území Československa dostalo mimo vliv českých diplomatů. Italský politik Benito Mussolini navrhl, aby byly sporné otázky vyřešeny na mezinárodní konferenci, na niž ale nebyli českoslovenští diplomaté pozváni.

Tón telegramu na pražské ministerstvo zahraničních věcí dobře vystihuje situaci - Čechoslováci o konferenci příliš nevěděli, o účast mohli pouze žádat a odpověď francouzského ministerstva zahraničí byla velmi vyhýbavá. O tom, jak dopadla účast českých zástupců na konferenci konané 29. září v Mnichově se můžete dočíst v dokumentu Zpráva velvyslance o konferenci.

Dokumenty k historii mnichovského diktátu: 1937-1939: [dokumenty z českých a sovětských archívů]. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1979. 454 s.