Německá perspektiva

Zdroj: Masaryk (2016, r. Julius Ševčík) 3:01 min.

Rozhovor mezi předsedou SdP- Sedetendeutche Partei (Sudetoněmecká strana) Konrádem Henleinem, který reprezentoval většinu sudetských Němců, když se SdP stala nejsilnější stranou českých Němců, a Janem Masarykem je příležitostí ukázat sudetoněmeckou perspektivu mnichovské krize. Konrád Henlein pobýval ve Velké Británii několikrát, naposledy 12. - 14. května 1938. Britská společnost a především britské elity byly výrazně germanofilní a jeho prezentaci sporu přijímaly s pochopením a porozuměním. Situace Masaryka byla složitá i proto, že Britové měli k versaillskému systému ve střední Evropě chladný vztah a Československo považovali za nešťastné řešení už v době jeho vzniku. Chladný postoj Británie vůči Československu tak měl hlubší kořeny a Henlein byl v očích Britů vnímán jako představitel utlačované menšiny. Ani diplomaticky obratný Masaryk nebyl schopen tento trend zvrátit.