Mobilizace

Zdroj: Masaryk (2016, r. Julius Ševčík) 2:27 min.

Vzpomínka na mobilizaci patří k základní výbavě českého vzpomínání na mnichovskou krizi. Rychlá a úspěšná mobilizace demonstrovala odhodlání české (a do značné míry i slovenské) veřejnosti bránit ČSR. Ke svým jednotkám nastoupila i většina německých záložníků, důstojníci ale německým povolancům příliš nevěřili a byla otázka, jak by se v případném konfliktu zachovali. Největší vojenská síla, kterou kdy československá vláda disponovala zůstala nakonec nevyužita. Rychlé nástupy vojenských jednotek a pohraniční pevnosti ježící se zbraněmi poutají veškerou pozornost a v kolektivní paměti pak nezůstává prostor na širší souvislosti krize, například reálně existující národnostní problémy (jakkoli účelově využívané pronacistickými německými politiky) a především reálné rozložení sil v září 1938. Aktuální historické analýzy potvrzují, že ČSR by nikdo na pomoc nepřišel. Tyto “chladné” racionální úvahy ovšem zastiňuje patos “klenotu erbovního” mobilizační noci (jak o tom píše František Halas ve své básni Mobilizace).

Text, který scénu doprovází, čerpá z emotivního prohlášení, které napsal Masaryk pro britského premiéra a který naleznete v časové ose.