Mnichovská krize dnes

  1. Jak je tematizována mnichovská krize?
  2. Jaký je postoj Jakuba (Marek Taclík) vůči Francii a jak tento postoj souvisí s mnichovskou krizí?

Film Jana Zelenky ironicky glosuje podobu mnichovského mýtu v současné společnosti. Jednu ze zápletek složitě strukturovaného filmu tvoří příběh papouška Eduarda Daladiera, který reprodukuje protičeské výroky francouzského politika, který vedl Francii v době Mnichovské krize. Novinář Pavel tohoto papouška ukradl a jeho kamarád Jakub zjistil, co vlastně říká (v dalším ději se objevují hlášky jako “Hitler je super” apod.). Xenofobní protifrancouzská filipika Jakuba v závěru ukázky ilustruje dlouhodobé dopady mnichovské krize, nebo alespoň představu o tom, co všechno mnichovská krize způsobila. Zelenka se zde ironicky vysmívá tradiční figuře české kolektivní paměti, ve které je Mnichov univerzálním viníkem všech pozdějších českých selhání.

Ztraceni v Mnichově (2015, r. Petr Zelenka): 1:14 min.

Současná reflexe mnichovského mýtu má tři dějové linie. V té první se vypráví příběh papouška francouzského premiéra E. Daladiera, kterého do České republiky přivezl ředitel Francouzského institutu. Papoušek vykřikuje hanlivá hesla o Češích, a to se stává hlavní osou této dějové linie, ve které se zdá, že film je o aroganci Francouzů. Ve druhé dějové linii sledujeme dokument o natáčení této první dějové linie, tedy „film o filmu“. Třetí dějová linie odhaluje celý projekt jako podvod a zároveň problematizuje tradiční „mnichovské stereotypy“.