Dějiny ve filmu: Film ve výuce dějepisu

Stáhněte si metodickou příručku Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu, kterou můžete okamžitě využít ve výuce.

Publikace se zaměřuje na filmové obrazy minulosti a jejich význam pro historickou kulturu. Problematiku nahlíží z perspektivy didaktiky dějepisu a promýšlí možnosti využití filmu jako nástroje vzdělávání. Promýšlí využití všech možných žánrů počínaje dobovými filmy a televizními pořady a konče soudobými dokumenty. Kniha vychází ze zahraničních konceptů, které aplikuje na české prostředí.

V první části shrnuje klíčové pojmy a postupy, které souvisí s užitím filmového média k vzdělávacím cílům. Promýšlí interpretační postupy, dějepisné znalosti v kontextu historické gramotnosti, roli učitele a řadu dalších otázek. V navazující části obecnou problematiku ilustruje na případových studiích, které didaktické koncepty spojují s konkrétním filmovým materiálem.

Obsah a jednotlivé kapitoly

Úvod
1. Dějiny ve filmu: teorie
1. 1 Dějiny ve filmu a ve škole
1. 2 Film jako historický pramen
1. 3 Film a cíle dějepisného vzdělávání
1. 4 Hraný film, nebo dokument?
1. 5 Filmy kontroverzně
1. 6 Filmové dějiny rodiny a školy
2. Dějiny ve filmu: případové studie
2. 1 Obrazy války
2. 2 Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku
2. 3 Kolektivizace mezi romancí a tragédií
2. 4 Filmové obrazy „normalizace“
3. Závěr 

dejiny-ve-filmu-709x942