Doporučení mobilizovat

Zdroj: Masaryk (2016, r. Julius Ševčík) 1:32 min.

Rozhovor Masaryka s britským ministrem zahraničí Halifaxem paří ke stěžejním okamžikům zářijové krize. Právě tento moment vedl k horečnaté diplomatické aktivitě Masaryka, která vrcholila jeho nótou premiérovi Chamberlainovi o dva dny později. Okamžik, kdy Halifax nepřímo vyzývá k mobilizaci (kterou československá vláda promptně vyhlásila), se zdál být bodem obratu ve sledu Hitlerovy úspěšné diplomatické ofenzívy. Ukázalo se však, že šlo pouze o malý odklad, který byl výrazem britské nechuti z příliš neomaleného postupu Hitlera, nikoli o zásadní změnu kurzu.

Scéna čerpá i z Masarykova dobového popisu setkání, které najdete v textu Schůzka s Halifaxem.