Chamberlain v normalizační perspektivě

  1. Na čem se Chamberlain s Hendersonem domlouvají? Jaké jsou Chamberlainovy priority?
  2. Proč podle vás inscenoval režisér tento rozhovor na golfové hřiště?

Vávrův velkofilm byl věrný historickým detailům, ale ve svém celku podřizoval vyznění ideologickým potřebám normalizačního režimu. Rozmluva Chamberlaina s Hendersonem tak vyznívá jako cynické obchodování s nezávislostí Československa. Je ovšem nutné vzít v úvahu rezervovaný postoj Velké Británie vůči ČSR, který pramenil z britské nechuti k versaillské konstrukci střední Evropy. Británie o vzniku ČSR nebyla přesvědčena a neměla vůči ní ani žádné formální závazky (ty plynuly pouze zprostředkovaně z toho, že jejím spojencem byla Francie). Umístění rozhovoru na golfové hřiště naznačuje, že osudy malých národů jsou pro britské politiky jen hrou (nebo dokonce jen zábavou).

Dny zrady I (1973, r. Otakar Vávra) 3:59 min.

Dvoudílný snímek Otakara Vávry představuje umnou koláž událostí mnichovské krize z pohledu normalizační ideologie. Ačkoli jednotlivé historické detaily jsou zpravidla věrné, jejich montáž vytváří jednoznačný obraz událostí, v němž západní mocnosti zrazují demokratické Československo. Jednoznačně pozitivními postavami jsou komunisté a Sovětský svaz. Dny zrady jsou dnes historiky považovány za klasický případ manipulace s historickou skutečností.