Případ Jazz: rehabilitační soud

24. 4. 1991 - veřejné zasedání o stížnosti pro porušení zákona podle § 30. odst.2 zák. 119/1990 o soudní rehabilitaci: Nejvyšší soud ČR ruší rozsudek z důvodu porušení zákona a vrací Obvodní prokuratuře pro Prahu 4. Usnesení konstatuje, že už v přípravném řízení byl porušen zákon, který stanovuje, že nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak, než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví trestní řád. Městský soud v Praze v odvolacím řízení vedeném soudkyní JUDr. Píchovou pak nepřihlédl k těmto vadám a nesprávně zamítl důvodné odvolání.

(zdroj: www.jazzova-sekce.cz)

Rehabilitační soud

Pozvání ministra kultury