Paměť a projektové vyučování v dějepise

Stáhněte si metodickou příručku Paměť a projektové vyučování v dějepise včetně příloh, které můžete okamžitě využít ve svých hodinách.

Publikace Paměť a projektové vyučování v dějepise je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky využívat vzpomínky pamětníků. Vznikla na základě spolupráce historiků, didaktiků dějepisu a pedagogů pilotních škol, kteří se v letech 2012–2014 zapojili do projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku.

V úvodní části autoři ukotvují základní pojmy a teoretické koncepty paměťových studií do didaktického prostředí. Následně na příkladech využití analýzy vzpomínek a hmotných svědků minulosti hledají cesty rozvíjení historického myšlení žáků a dosahování jejich samostatného historického poznání. Autoři zhodnocují i přednosti a limity projektové výuky a aplikace metody orální historie do dějepisné praxe.

Inspirace k využití projektové výuky v praxi naleznete zde.

Obsah a jednotlivé kapitoly

Úvod
1. Paměť a dějiny ve škole
2. Vzpomínky jako školní historický pramen
3. Besedy s pamětníky, nebo aplikace metody orální historie?
4. Paměť věcí a míst: od konkrétního k historickému myšlení
5. Projektové vyučování v dějepise: příležitost společně tvořit
6. Dějiny pro 21. století: příklady dobré praxe
Doslov
Poznámky
Seznam literatury
Přílohy

pamet-a-projektove-vyucovani