Úkol 4: Odsun Němců I

Roman Anýž, Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka

Instrukce pro žáky

Označte ty historické skutečnosti, které mohly přispět k tomu, že se Čechové a Slováci bezprostředně po skončení druhé světové války chovali k Němcům často velmi krutě a nakonec přistoupili k téměř úplnému vysídlení Němců z Československa.

  1. V československém zahraničním odboji v Londýně i v Moskvě byli i čeští Němci.
  2. Většina českých Němců volila v posledních letech před válkou SdP, tedy stranu, která se snažila rozbít Československou republiku a v r. 1938 vítala příchod německé armády do pohraničí.
  3. Mezi čelnými představiteli nenáviděné německé okupační správy Čech a Moravy byli i čeští Němci.
  4. Tisíce českých Němců trpěly v nacistických koncentračních táborech, neboť to byli demokraté.
  5. Tzv. heydrichiáda, tedy nacistická pomsta za smrt R. Heydricha, byla mimořádně krutá.

Komentář autora:

Tato testová úloha byla v písemné zkoušce zařazena poté, co jsme během dějepisné lekce rozhodovali, které historické skutečnosti mohly podporovat plán/myšlenku vysídlení všech Němců z ČSR v období druhé světové války a které tento plán/myšlenku mohly naopak brzdit/odporovat. V této úloze s výběrem z více možností jsou z historického hlediska všechna tvrzení pravdivá, ovšem pouze možnosti B, C, E odpovídají zadání (jde o skutečnosti, které mohly přispět k plánu odsunu).

Komentář didaktika:

Klasická testová otázka využívající multiple choice ukazuje limity tohoto způsobu. Jak zdůrazňuje autor, každá otázka, a dokonce i každá instrukce je kontextuální a vychází z toho, co autor se svými žáky ve třídě probíral. Ovšem jsme-li si těchto limitů vědomi, mohou multiple choice velmi dobře posloužit. Tato otázka testuje koncept, který se v historickém myšlení zpravidla označuje jako určení příčiny a následku. Znalost historické události není hodnotou sama o sobě, ale slouží pro postižení kauzality.

Tipy a doporučení: Zvážil bych rozšíření instrukce o informaci o počtu správných odpovědí a o způsobu bodování tohoto úkolu. Mezi instrukcí a bodováním je silná souvislost.

Úkol s komentářem - PDF / 37 Kb
Úkol bez komentáře - DOCX / 42 Kb