Výzkum „Výuka soudobých dějin“

Výuku dějepisu a zvláště soudobých dějin považuje Ústav pro studium totalitních režimů za jeden z nejdůležitějších okruhů své veřejné působnosti. V roce 2012 připravil pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s agenturou Factum Invenio výzkum, který podobu výuky soudobých dějin na českých školách podrobně zkoumá.

Na této stránce naleznete základní dokumenty týkající se výzkumu, kterého se zúčastnilo na 1600 učitelů (respondentů bylo celkem 1593, soubor jsme ale následně očistili od nevěrohodných odpovědí na 1542 respondentů, společnost Factum Invenio ve výzkumné zprávě sice pracuje s původním souborem, rozdíl je však vzhledem k velikosti souboru zanedbatelný), a také výsledky průzkumu. Na základě výzkumné zprávy je možné se přesvědčit, že výuka dnes vypadá výrazně jinak. Technické detaily výzkumu jsou shrnuty v technické zprávě. Informace o základních poznatcích a interpretaci nejdůležitějších zjištění nabízí prezentace. Další relevantní výzkumy a texty jsou uvedeny v bibliografii.


Bibliografie

Borries, Bodo von, a Magne Angvik, ed. Youth and history: a comparative europeran survey of historical and political attitudes among adolescents. Hamburg: Körber-Stiftung, 1997.

Gracová, Blažena. „Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam“. In: IX. sjezd českých historiků: Pardubice 6.-8. září 2006, editoval Jaroslav Pánek, 97–113. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008.

Gracová, Blažena. „Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách“. In: Historie a škola VI.: Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise; seminář ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole zorganizovaný MŠMT v Telči ve dnech 15.-16. října 2007. Praha: Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydala Albra, 2007.

Jeden svět na školách- Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách 2012 včetně porovnání s rokem 2009. Člověk v tísni, 2012.

Klíma, Bohuslav. Mládež a dějiny: publikace výsledků mezinárodního dotazníkového šetření a výzkumu historického vědomí adolescentů se zaměřením na Českou republiku. Brno: CERM, 2001.

Labischová, Denisa, a Blažena Gracová. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Vyd. 1. Scripta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008.

Leeuw-Roord, Joke van der, ed. The state of history education in Europe: challenges and implications of the „Youth and history“-survey. Hamburg: Körber-Stiftung, 1998.

Pinkas, Jaroslav. „Historické (po)vědomí gymnazistů“. In: Film a dějiny (ed. Petr Kopal), Praha: ÚSTR, 2005.

Šubrt, Jiří, a Štěpánka Pfeiferová. „Pohled na historické vědomí obyvatel České republiky prizmatem kvalitativní metodologie“. In: Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum, 59–70. Vyd. 1. Historická sociologie. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010.