Metodické doporučení pro SOŠ a SOU

Metodické doporučení vzniklo na základě spolupráce Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů s pedagogy a pedagožkami ze středních odborných škol a učilišť (většinou s aprobacemi dějepis, český jazyk nebo občanská výchova). Na tomto typu škol je výuka minulosti nejvíce marginalizována (jak kvůli celkovému zaměření školy, tak ze strany studentů). Právě proto představují střední odborné školy a učiliště vhodný prostor pro metodologickou rozvahu a výchozí bod pro inovaci výuky minulosti.

Jaké jsou šance dějepisu na středních odborných školách a učilištích?

Metodické doporučení pro střední odborné školy

Vyzkoušené náměty