Hodnocení v soudobých dějinách: Příklady dobré praxe I

Následující testové úlohy využívají ve své praxi učitelé, kteří dlouhodobě spolupracují s Oddělením vzdělávání na řadě vzdělávacích projektů. Požádali jsme je, aby vybrali několik „typických“ úloh a napsali k nim svůj komentář. Tyto úlohy jsme prezentovali před skupinou učitelů na našem semináři „Hodnocení v soudobých dějinách“, který se konal 20. října 2017. Tento soubor nemá ambici představovat nějaký „vzorový“ set materiálů, je to spíše sonda do praxe několika učitelů, která má představit různé přístupy a inspirovat ostatní.


Úkol 1: Versailleský systém a meziválečná Evropa

Martin Vonášek, Gymnázium Hladnov, Ostrava


Úkol 2: Proměny vyprávění v dějinách

Radek Kotlaba, Gymnázium Mladá Boleslav


Úkol 3: Reflexe minulosti - odsun Němců

Radek Kotlaba, Gymnázium Mladá Boleslav


Úkol 4: Odsun Němců I

Roman Anýž, Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka


Úkol 5: Odsun Němců II

Roman Anýž, Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka


Úkol 6: Politické procesy v 50. letech 20. století

Roman Anýž, Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka


Úkol 7: Vztahy mezi národy ČSR

Roman Anýž, Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka


Úkol 8: Reflexe holocaustu

Petr Sokol, Gymnázium Duhovka, Praha