Bydlíme! Život, plánování, stěhování

Místo konání: Zlínský zámek o. p. s.
Datum konání: 29. 4. 2019 – 30. 8. 2019

Baťovský i pobaťovský Zlín můžeme chápat jako velkou laboratoř, ve které je možné vývoj typů bydlení zkoumat. Rodinné a bytové domy ve městě mají formu svým způsobem jedinečnou či experimentální. Rozsáhlé kolonie rodinných domů byly v době svého vzniku ojedinělým jevem a zůstaly jím dodnes. Ve Zlíně ale také vznikaly první panelové domy, některé jako pokusné prototypy. Konečně Zlín je také místem stavby jednoho ze dvou českých kolektivních domů. Výstava se  zaměřuje na formy bydlení, strategie jeho získávání, ilustraci prožitku domova a širších souvislostech jeho získávání a proměn.

Jako přípravu na výstavu doporučujeme úvodní lekci věnovanou analýze dobových dokumentů z SOkA Zlín v Klečůvce, ve které žáci sledují proměny sociálních, politických a kulturních rámců bydlení. Lekce je postavená na skupinové práci. Žáci sledují ve skupinách tři dvojice dokumentů, které vždy charakterizují bydlení ve Zlíně v konkrétním čase. Podobu úkolů si mohou učitelé upravovat podle svých potřeb.

V případě, že nemáte čas stačí před návštěvou výstavy zařadit alespoň drobnou kontextovou informaci, pomoci může tato prezentace.

 Při návštěvě výstavy mohou učitelé využít pracovní listy: