Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku

Josef Toufar a tzv. "číhošťský zázrak" představují dodnes živé a aktuální společenské téma (např. opera ND Toufar, úspěšná kniha Miloše Doležala Jak bychom dnes zemřít měli, divadelní představení Zpráva o zázraku: Josef Toufar, proces blahořečení kněze, atd.) Vzdělávací aplikace Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku se snaží tuto živou diskuzi o české minulosti přenést do škol.

Historie 1950 seznamuje žáky s příběhem kněze Josefa Toufara prostřednictvím dobových pramenů. Vzdělávací aplikace je pojata jako didaktická detektivka. Nenabízí jasné odpovědi, ale otevřené otázky: Kdo stál za pohybem kříže v číhošťském kostele? Kdo nese odpovědnost za tragickou Toufarovu smrt? Žáci pátrají po stopách minulosti a přijímají při tom herní role. Zkoumají prameny perspektivou novináře, politika, právníka či vyšetřovatele. Dějepisné vzdělávání není v případě Historie 1950 pojato jako jednosměrné předávání znalosti, ale jedná se o poznávací hru s prvky dramatizace. S pomocí pramenů a zvolených rolí si žáci utvářejí živou představu o historii a reflektují její význam pro současnost.

Vstoupit do aplikace: Historie 1950