O nás

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů.

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů se zaměřuje na výuku moderních dějin na českých školách všech stupňů, ve svých projektech poskytuje především didaktickou a metodickou podporu učitelům. Metodiky inspirované zahraniční didaktikou stojí na práci s historickými prameny a médii. Semináře pořádané oddělením pak mapují základní problémy výuky moderních dějin na českých školách a rozvíjejí nové formy dějepisu. Další klíčovou aktivitou oddělení je pak vývoj multimediálních aplikací, jež mohou učitelé přímo použít ve výuce. Tyto aplikace mají ale ambici vstupovat i do veřejného prostoru a stejně jako další aktivity oddělení se podílet na společenské diskuzi o minulosti.

Oddělení vzdělávání spolupracuje s řadou dalších institucí jako jsou Karlova Univerzita v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Akademie věd České republiky nebo občanská sdružení zabývající se moderními dějinami a je členem Stále konference asociací ve vzdělávání a evropské asociace učitelů Euroclio.

Jsme členy Stálé konference asociací ve vzdělávání a přidruženými členy Euroclio.

 

                               Euroclio