Dějepisné sešity

Toufar

Dějepisné sešity si kladou za cíl propojovat atraktivní formu komiksu a práci s historickými prameny. Sešity jsou určeny především pro učitele a jejich třídy, věříme ale, že jejich čtení může být atraktivní pro každého.

Dějepisný sešit: Toufar se skládá z komiksových obrazů, faksimile historických pramenů a schématické mapy. Na příběh faráře Josefa Toufara se i díky množství zachovaných pramenů lze dívat z mnoha úhlů pohledu. Komiksové obrazy mají pomoci čtenáři klást k příběhu Josefa Toufara otázky. Ty pak mají být zodpovězeny analýzou přiložených pramenů. Důležitou součástí práce s dějepisným sešitem je pátrání a diskuze, které se mohou odehrávat ve stylizované mapě. Pro učitele přikládáme i několik tipů, jak s dějepisným sešitem pracovat. Celý sešit včetně ohlasů učitelů je dostupný online na webu. O tištěnou podobu pro školy lze požádat na adrese anna.macourkova@ustrcr.cz.


Na dějepisném sešitě se podílel tým složený z historiků a didaktiků Ústavu pro studium totalitních režimů a výtvarnice Juliány Chomové.

sesity.dejepis21.cz

Recenze:

iLiteratura.cz: Srozumitelné svědectví

Уроки истории: Экспериментальное учебное пособие по советской истории из Чехии

Ohlasy v médiích:

Hospodářské noviny: Mimochodem Davida Klimeše: Hodina dějepisu nejen pro předsedu Sobotku, 21. 2. 2017.

Česká televize: Události, 25. 2. 2017.

Týden: Komiks o umučeném faráři má informovat o nástupu komunistů, 25. 2. 2017.