Občanské vlny

Vernisáž

7. 11. 2014
19:00

Otevřeno

čt — ne
10:00 — 22:00
do 15. 12. 2014

Místo

Sametové centrum
Cihelná 4
Praha

Dernisáž — komentovaná
prohlídka

15.12 v 19:00 výstavou provede kurátorka Mgr. Karina Hoření.
Afterparty s hudbou DJ nezapomenout.

Autoři výstavy

Karina Hoření (historička a kurátorka výstavy)
Jiří Maha (architektura výstavy)
Jakub Daníček (video instalace)

Kontakty

Kurátorka: Karina Hoření,
karina.horeni@ustrcr.cz
Komunikace: Čeněk Pýcha,
cenek.pycha@ustrcr.cz

Online

www.sametoveposviceni.cz

V pátek 7.11. proběhne v Sametovém centru (Cihelná 4) vernisáž výstavy Vlny. Občanské aktivity před rokem 89. Výstava, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů, potrvá až do 20. 12. 2014. Sametové centrum hostí opuštěný dům v samém centru Prahy. Do jeho charakteristické atmosféry jsme vetkli expozici, jež se ptá po stavu československé společnosti v okamžiku příchodu listopadových dnů roku 89. Můžeme v nitru společnosti vystopovat vlny, které vedly až ke konci socialistického režimu? A kdo je vytvářel? Návštěvník se však spíše než hotové odpovědi dočká výzvy k dialogu. K tomu přispívá právě i atmosféra prostoru, na niž navazuje experimentální forma výstavy na pomezí prezentace vědeckého poznání, vzpomínek a umělecké instalace.

Výročí sametové revoluce na sebe přirozeně navazuje různé formy vzpomínání a inscenování minulosti. Vedle připomínání historických událostí 17. listopadu 89 jako posledního “doteku velkých dějin” bychom měli věnovat pozornost i hlubším nuancím dějinných proudů. Výstava v několika sondách mapuje společnost v předvečer sametu a snaží se ukázat na rostoucí šíři občanských aktivit. Popisujeme činnost skupin, které každá po svém zkoušely hranice možného v období přestavby v Československu. Mají něco společného pankáči, ekologičtí aktivisté a disidenti a můžeme jejich činnost vnímat jako předzvěst masových protestů na konci roku 1989?

Téma výstavy tak navazuje na činnost Sametového centra, která mapuje současnou českou občanskou společnost. Vlny pak ukazují, kde možná začala dynamika jejího vývoje.

Expozice je rozdělena do několika místností, každá z nich popisuje ráz jedné z mnoha společenských složek. Návštěvník zavítá jak do obývacího pokoje s dobovým televizním programem, tak i do undergroundu, navštíví nomenklaturní kancelář apod. Jsou však stěny mezi jednotlivými místnostmi tak pevné? Na tyto otázky se snaží autoři odpovědět kombinací vědeckého přístupu a možností umělecké intervence. V multimediální instalaci hrají svou roli historická sociologie, vzpomínky aktérů, trojrozměrné předměty i videoart. Expozice pracuje např. s autentickými videi z undergroundového prostředí (Nová Víska), s unikátními daty Československého statistického ústavu a současnými vzpomínkami aktivistů, ale i s dobovým nábytkem. Nejde nám však o vytvoření statické expozice minulosti, ale spíše o významové konstrukce, jež návštěvníka dovedou k podobným otázkám, jež listopadovému dění klademe my.

Součástí výstavy je i galerijní animace pro střední školy.