Komiks Kde domov můj… ve výuce

Václav Tabášek, Gymnázium Ostrava-Zábřeh

Součástí projektu Dějiny v pohodě realizovaného Filozofickou fakultou Univerzity Palackého (www.dejinyvpohode.cz) je mj. komiks Kde domov můj… Ztvárnit komiksovou formou určitý úsek dějin toho či onoho národa není jistě nic nového, ale výše uvedený produkt je přeci jen v lecčem netradiční.

Komiks lze využít jak v hodinách dějepisu, což ostatně bylo hlavní motivací všech tvůrců projektu, tak v hodinách českého jazyka a literatury. Začnu právě tímto předmětem – studenti mohou v hodinách češtiny velmi dobře a vhodně demonstrovat základní znaky komiksové techniky a aplikovat pojmy jako strip, viněta, inkrustace či metajazyk. Tomu musí předcházet seznámení s tímto žánrem; pak už to „jde samo“.

Hlavním cílem komiksu bylo představit moderní české, československé a opět české dějiny netradiční formou. Nejen komiksový vizuál je zde netradiční. Komiks se zabývá stoletím v životě Vildy Böhma, reprezentujícího (s poněkud cimrmanovským jménem) obyčejného Čecha, skoro malého člověka, který glosuje ony velké dějiny, jejichž je účastníkem a někdy / mnohdy i obětí. Právě tento obrat k oněm malým dějinám je velmi cenný – ne že by nebyly zmíněny zásadní historické události, komiks však vypichuje ony běžné, momentální, ale pro obyčejného člověka možná daleko důležitější situace, výjevy, události. Proto je celý komiks koncipován jako sled jednotlivých let, zdánlivě ničím nepropojených. Právě ona segmentace naznačuje možný způsob vnímání reality obyčejným člověkem, prostě roky jdou za sebou a pořád se něco děje, jedna událost, zdánlivě zásadní, je najednou překryta novou atd. atd. A jednotlivec to spíše neovlivní.

Zdroj: http://www.dejinyvpohode.cz/Articles/1395-2-Komiks.aspx

Velmi cenné jsou nejrůznější popkulturní odkazy (populární umělci, sport, film, hudba…), které pro studenty mohou být sice hůře dešifrovatelné, ale zato inspirující pro hledání dalších informací o tom či onom roku. Komiks dále využívá nadsázky, ironie, v některých případech skoro až nekorektního humoru. Ten je ale na místě, dokonale totiž depatetizuje některé historické momenty našeho národa, což není nikdy na škodu, obzvláště v rovině toho, jak vnímáme svou národní identitu a její význam.

Cílovou skupinou komiksu jsou spíše studenti vyšších ročníků středních škol (s komiksem pracuji především v oktávě). U nich se již předpokládají jak historické znalosti, tak schopnost propojit si historické události s kulturou a sportem (mezipředmětové vztahy). A vzhledem k výraznému nadhledu komiksu je nutná také schopnost pochopit skrytý význam, dvojsmysl nebo ironii bez pocitu nevhodnosti či nekorektnosti té či oné informace.

Komiks Kde domov můj… je výborná věc. Od čtenářů a příjemců vyžaduje již určité nabyté znalosti či poskytnutí směru, kudy se k informacím ubírat. Pokud to vše student má, užije si naše moderní dějiny tak, jak by snad ani nečekal.

Zdroj: http://www.dejinyvpohode.cz/Articles/1395-2-Komiks.aspx