Inspirativní projekty z praxe

Na této stránce vám nabízíme zkušenosti učitelů základních a středních škol s realizováním projektů zpracované do příkladů dobré praxe. Jádro tvoří projekty, které realizovali učitelé na pilotních školách projektu Dějepis v 21. století v letech 2012–2014. Každý projekt uvádí stručná anotace, k dispozici jsou i žákovské výstupy, u kterých autoři a pamětníci souhlasili s publikováním.

V rámci projektu měli žáci 9. ročníku původně připravit rozhovory s rodinnými příslušníky na téma normalizace. Během společných setkávání nad postupem práce a tvorbou otázek pro pamětníky a při debatách nad problémy, které s sebou některé rozhovory nesly, vzešel z řad žáků nápad uspořádat výstavku normalizačních předmětů, které doma nalezli. Jelikož vedení školy i ostatní pedagogičtí pracovníci byli k dané aktivitě více než vstřícní, konal se na naší škole v květnu 2012 projektový den s názvem Jaká byla ta 70. a 80. léta aneb Žít pod dozorem bylo normální.

Celý článek

Projekt se zaměřil na fenomén výstavy Expo 58 a životní styl „Bruselu“. Jeho cílem bylo oživit rodinné vzpomínky a hledat „paměti věcí“. Žáci vyhledávali pozůstatky tehdejšího vybavení domácností v dnešních rodinách. Vedli rozhovory se svými prarodiči a zaznamenávali je. Interpretaci tehdejší doby doplnila práce s dobovým dokumentem, na kterém jsme se seznámili s principem „kádrování“ a demonstrovali si zásah totalitního režimu do osobního života jedinců.

Celý článek

Do projektu se zapojila osmičlenná skupina studentů, kteří v rámci předmětu Profesní dějepis zachytili formou studentského filmu, jak se „velké dějiny a politické události“ promítly do života jejich předků, a tím pádem i do současnosti rodiny. Studenti hovořili s příbuznými, poznali osudy svých předků a místa, na kterých pobývali, stejně jako profese, kterým se věnovali. S výsledky svého bádání seznámili své spolužáky v rámci prezentací ve třídě.

Celý článek

Do projektu se zapojila jedenáctičlenná skupina studentek, která se rozdělila na dva badatelské týmy. První z nich se věnoval období 2. světové války, zejména období protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu. Druhý tým zkoumal období nesvobody a totality – vše prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. Díky projektu orální historie se studentky blíže seznámily s daným historickým obdobím (1938–1989), zkonfrontovaly velké historické příběhy s malými a na základě zachycené rodinné paměti pochopily, jak doba dokázala ovlivnit životy, postoje a názory zpovídaných pamětníků. Výsledky svého bádání studentky představily svým spolužákům během projektových dnů, které na gymnáziu proběhly koncem června 2013.

Celý článek

Dějepisný projekt studentů 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnázia, využívající metodu orální historie, byl tematicky zaměřený na normalizaci. Studenti 2. ročníku zpracovávali informace získané o jednotlivých tématech – pracovali s literaturou, obrazovými a písemnými prameny, dotazovali se rodičů a prarodičů. Studenti 3. ročníku pořizovali cca půlhodinové rozhovory s členy rodiny či jinými pamětníky. Na konci školního roku vybraní studenti 2. ročníku představili své výstupy starším spolužákům a v kontextu zkušeností s pořizováním rozhovorů o nich vedli diskusi.

Celý článek