Česká společnost 1969–1989

DVD Česká společnost 1969–1989 přináší soubor převážně filmových reprezentací období tzv. normalizace.

Aplikace si klade za cíl postihnout klíčové kulturní a sociální fenomény spojení s obdobím 70. a 80. et v Československu a nabídnout tato didakticky zpracovaná témata do výuky. Obsah strukturujeme jak tematicky, tak podle metodického přístupu (ilustrujeme, klademe si otázky, srovnáváme, hodnotíme), v námětech filmové ukázky doplňují dalšími média (karikatury, vzpomínky, odborné texty ...) a společně s metodickými instrukcemi vytvářejí komplexní modelové hodiny.

DVD je součástí balíku výstupů projektu Soudobé dějiny v kostce, který byl v prosinci 2014 rozeslán do škol. Případně DVD objednávejte na adrese infoD21@ustrcr.cz.

Řada filmových ukázek z tohoto DVD je dostupná on-line na webu D21 v sekci Databáze - Normaizace