Databáze - Normalizace

Největší komplet materiálu nabízí Databáze normalizace. Převážně filmové ukázky tvoří obsáhlý přehled fenoménů, jež určovaly ráz období mezi lety 1969–1989 v Československu. Anotace a otázky k materiálům jsou didakticky konstruovány směrem k základním a středním školám, struktura této “encyklopedie” si však klade za cíl oslovit i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost. Pro lepší orientaci uživatele, jenž nechce materiálem jen nahodile procházet, by měl sloužit Rejstřík.

Databáze „normalizace“, tedy období mezi lety 1969 a 1989, je rozčleněna do několika kapitol, z nichž každá nabízí ještě řadu podkapitol. Struktura kapitol zůstává totožná, podkapitoly a jednotlivá hesla (tagy) se mohou (mírně) měnit (rozšiřovat).

Témata jednotlivých kapitol od sebe nejsou jednoznačně oddělena. Řada z nich se vzájemně prolíná a prostupuje. Například téma práce se objevuje jak v kapitole Hospodářství (zde spíše v souvislosti s makroekonomickými přístupy), tak v kapitole Životní styl (zde spíše kultura práce), téma občanské postoje tvoří součást kapitoly Politika, ale uživatel nalezne související prameny též v oddíle Životní styl a podobně bychom mohli pokračovat. Tato neurčitost je záměrná. Nedomníváme se, že sociální skutečnost jakékoli společnosti lze jednoznačně kategorizovat. Díky prostupnosti tematických oddílů může uživatel k historickým problémům přistupovat z různých perspektiv.


Nenalezen žádný článek.