Bydlíme! Proměny bydlení na Zlínsku ve 20. století

5. 6. 2019; 9.00 – 15.00, Zlínský zámek o.p.s., Soudní 1, 760 01 Zlín

Bydlení patří mezi jednu ze základních lidských potřeb, je to fenomén, se kterým mají zkušenost všechny věkové kategorie, včetně žáků a studentů. Jeho proměny v průběhu 20. století jsou proto příležitostí rozvíjet vědomí kontinuity a diskontinuity a další aspekty historického myšlení na tématu mládeži přístupném a pochopitelném. Seminář určený učitelům dějepisu a společenských věd ZŠ a SŠ se koná u příležitosti výstavy Bydlíme! Život, plánování, stěhování. Kromě prohlídky výstavy komentované jejich tvůrci a návodů, jak s touto výstavou pracovat ve výuce (představení pracovních listů a možností evaluaci výstupů) se účastníci seznámí se sociologickými a historickými kontexty proměn bydlení ve Zlíně a jeho okolí a s jednotlivými typy bydlení od baťovského domku až po panelovou výstavbu.

Seminář není akreditován u MŠMT.

Na semináři představíme pracovní listy k výstavě.

Přihlásit se na seminář

Program:

9.00 - 10.00: úvod
bydlení jako sociologické téma
historický úvod: Zlín a Baťa

10.00 - 11.00: Proměny bydlení jako téma pro výuku dějepisu a občanské výchovy
práce s prameny na příkladu bydlení

11.00 - 12.00: komentovaná prohlídka

12.00 - 12.30: přestávka na občerstvení

12.30 - 14.30: jak na exkurzi: práce s výstavou ve výuce dějepisu
představení pracovních listů,

14.30 - 15.00: Diskuse a evaluace

Lektoři:

Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (FSS MUNI, PedF MUNI)
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (ÚSTR, PedF UK)
Mgr. Vít Strobach, Ph.D. (USP AVČR)
PhDr. David Valůšek (SokA Zlín)