Archiv ve výuce: Nezávislá kultura za socialismu

24. 9. 2018; 10:00 - 14:00, Branické nám. 777/2, Praha 4–Braník

Jak uplatňovat práci s prameny v dějepisném vzdělávání? Jaké podoby může na sebe brát historická edukace v archivech? Zveme především učitele a pracovníky archivů na seminář zaměřený na problematiku práce s historickými prameny ve vzdělávání. Během setkání se zaměříme jak na diskusi o tom, jaké možnosti mají archivní instituce ve vzdělávání, tak na práce s konkrétními materiály. Během semináře bude možnost se seznámit s edukačními programy Archivu bezpečnostních složek, vyzkoušet si práci s digitální aplikací HistoryLab či se dozvědět o možnostech, které nabízí registr sbírek kulturní opozice COURAGE. Jednotlivé příspěvky se budou vztahovat k tématu nezávislé kultury před rokem 1989.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Projekt je finančně podpořen programem Horizon 2020 na základě smlouvy č. 692919.

Přihlásit se na seminář

Program:

10:00 - 10:45 Jitka Bílková: Základní problémy edukace v archivu

10:45 - 11:15 Miroslav Michela: COURAGE: archivy nezávislé kultury

11:15 - 11:30 Diskuse

11:30 - 12:00 Přestávka na oběd

12:00 - 13:00 Kamil Činátl: Práce s primárními prameny v digitálním prostředí

13:00 - 14:00 Václav Sixta, Marek Suk: Loutkové divadlo pod Hostýnem: materiály z produkce represivního aparátu v archivní edukaci