Zneužitá muzea: Badatelská výuka v muzeu

24. února 2023, 9:00–16:00, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 52/1, Praha 1

2023-02-MDH

Spolu s pracovníky Národního muzea jsme se několik let věnovali hledání odpovědí na otázku, jak veřejnosti přiblížit pozůstatky vztahu komunistické strany k národním dějinám v době mocenského monopolu KSČ a jak tyto historické artefakty efektivně využívat ve vzdělávání. Projekt Muzeum dělnického hnutí v 21. století jsme završili výstavou, na níž Vás v rámci semináře chceme pozvat. Účastníci povedou diskusi s autory výstavy a doprovodného vzdělávacího programu, který budou moci otestovat. V rámci semináře budeme také formou workshopů prezentovat edukační materiály, které vznikly v průběhu několikaleté práce s fondy zaniklých muzeí KSČ.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT pod č.j. 32371/2020-2-852.

Program

9:00–9:30       Úvod

9:30–10:30     Způsoby vystavování
Přiblížení principu kontextualizace, srovnání stálé expozice Muzea Klementa Gottwalda (1976) a Národního muzea (2021)

10.30–10:40   Pauza na kávu

10:40–12:00   Prezentace vzdělávacího programu k výstavě Zneužitá muzea
Diskuse nad přístupy objektového učení

12:00–12:45   Pauza na oběd

12:45–13:45   Tvorba expozice: přiblížení kurátorského principu ve výuce

13:45–14:45   Analýza expozic stranických muzeí KSČ

14:45–15:00   Pauza na kávu

15:00–16:00   Příklad využití práce s artefakty v prostředí školní výuky dějepisu, závěrečná reflexe a diskuze