Zneužitá muzea: Badatelská výuka

11. listopadu 2022, 9:00–⁠16:00, Nová budova Národního muzea v Praze, Vinohradská 52/1, 110 00 Vinohrady

2022-11-MDH 

Spolu s pracovníky Národního muzea se několik let věnujeme hledání odpovědí na otázku, jak veřejnosti přiblížit pozůstatky vztahu komunistické strany k národním dějinám v době mocenského monopolu KSČ. Zároveň jsme řešili problém, jak tyto historické artefakty efektivně využívat ve vzdělávání. Projekt Muzeum dělnického hnutí v 21. století bude v listopadu završen výstavou, na níž Vás v rámci jednoho z pravidelných seminářů pro učitele a učitelky dějepisu chceme pozvat. Účastníci povedou diskusi s autory výstavy a doprovodného vzdělávacího programu, který budou moci otestovat. V rámci semináře budeme také formou workshopů prezentovat edukační materiály, které vznikly v průběhu několikaleté práce s fondy zaniklých muzeí KSČ.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT pod názvem Mapování artefaktů ve veřejném prostoru pod č.j. 7727/2021-2-379. 

Kapacita semináře byla naplněna. Děkujeme za zájem.

Program

9:00 - 9:30          Úvod

9:30 - 10:30       Způsoby vystavování: Přiblížení principu kontextualizace, srovnání stálé expozice Muzea Klementa Gottwalda (1976) a Národního muzea (2021)

10.30 - 10:40     Pauza na kávu

10:40 - 12:00     Prezentace vzdělávacího programu k výstavě

12:00 - 12:45     Pauza na oběd

12:45 - 13:45     Tvorba expozice: přiblížení kurátorského principu ve výuce

13:45 - 14:45     Analýza expozic

14:45 - 15:00     Pauza na kávu

15:00 - 16:00     Příklad z praxe, závěrečná reflexe a diskuze