Třetí odboj v didaktické perspektivě

27. listopadu 10–11, online

Rezistence proti komunistickému režimu na počátku 50. let 20. století stále patří mezi málo prozkoumané fenomény soudobých dějin, což ale neznamená, že to není téma pro dějepis. V tomto webináři si přiblížíme několik zásad, které mohou přispět ke kritickému a přitom respektujícímu pohledu na toto téma ve školní výuce.

Pokusíme se protikomunistický odboj představit jako otevřené téma, nikoliv pouze jako sadu heroických příběhů. Dotkneme se otázky kontroverzní výuky a také souvislostí a vztahů mezi historickým a občanským vzděláváním.