Soudobé dějiny v krajině a ve škole: Rudá věž smrti Vykmanov

6. října 2021, Areál Rudé věže smrti ve Vykmanově, 10:00–16:00

2021-vykmanov

Rudá věž smrti ve Vykmanově, původně součást komplexu dolů a táborů určených k těžbě uranové rudy, je dnes národní kulturní památkou i součástí hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Jak místo a dějiny s ním spojené zprostředkovat žákům během školního dějepisu? Jak probíhá proces jeho zpřístupňování veřejnosti? A jaké místo má na mapě regionálních i celorepublikových míst paměti? Těmto otázkám se budeme věnovat během semináře, který proběhne přímo ve Vykmanově. Součástí semináře bude komentovaná prohlídka místa a představení vzdělávacích materiálů k tomuto tématu.

Možnosti dopravy:
ÚSTR nabízí možnost autobusové dopravy zdarma z Prahy (cca před 8. hodinou) s možnými zastávkami v Karlových Varech nebo Chomutově (dle zájmu).
Při přihlašování prosím uveďte způsob dopravy (ÚSTR autobus, vlastní doprava).

Část semináře bude probíhat ve venkovním prostředí.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942. 

Kapacita semináře byla naplněna. Děkujeme za zájem.