Soudobé dějiny v divadle a ve škole: Král Šumavy

23. března 2022, 10:00 - 16:00, Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, České Budějovice

2021-Kral-Sumavy

Příběh Krále Šumavy je nejen příběhem konkrétního převaděče přes střeženou hranici Československa, ale také mnohovrstevnatým kulturním fenoménem. Příběh inspirovaný osudy Josefa Hasila se stal námětem pro literární i filmové zpracování již na konci 50. let 20. století, avšak své čtenáře a diváky si nachází dodnes. V semináři se zaměříme na to, jak s tímto příběhem pracuje aktuální inscenace Jihočeského divadla a jak využít různých variant zpracování Krále Šumavy ve výuce soudobých dějin. Součástí semináře bude také diskuse se spoluautorem inscenace a autorem knihy Návrat Krále Šumavy Davidem Žákem.

Pro účastníky semináře nabízíme lístek na představení za zvýhodněnou cenu 100 kč.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 635/2022-2-167.

Program:

10:00 - 10:30 Úvod

10:30 - 11:30 Diskuse s Davidem Žákem
Dopolední část semináře využijeme k diskusi s autorem knihy Návrat Krále Šumavy (2012) a spoluatorem stejnojmenné inscenace Jihočeského divadla Davidem Janem Žákem. Zaměříme se jak na jeho vztah k tématu převaděče Josefa Hasila, tak na způsob, jakým se ho rozhodl zpracovat.

11:30 - 12:00 Přestávka na oběd

12:00 - 14:00 Král Šumavy v české kultuře
V této části semináře se budeme zabývat různorodými ztvárněními příběhu Krále Šumavy, zrekonstruujeme jejich vývoj a rozdíly mezi nimi. V návaznosti na to se pokusíme najít způsoby, jakými tuto historii produktivně využít ve výuce.

14:00 - 14:15 Přestávka

14:15 - 16:00 Železná opona jako téma ve výuce
V závěru semináře vykročíme od příběhu konkrétního převaděče k širšímu kontextu a představíme vzdělávací pomůcky, které se zaměřují na téma železné opony.