Rok 1989 jako téma pro badatelskou výuku

6. května 2020, 10–11, online zde

Přechod od státního socialismu k demokracii a tržnímu hospodářství patří mezi nejvýznamnější milníky českých soudobých dějin. Jako takový si zaslouží i odpovídající místo ve školní výuce. Ve webináři se zaměříme na to, jaké otázky a souvislosti spojovat s děním roku 1989 a na jeho důsledky pro československé občany. Jak změnu režimu vnímaly různé skupiny obyvatel tehdejšího Československa? Co vedlo k přechodu k demokracii? Jak na tyto události vzpomíná současná česká společnost? V průběhu webináře představíme různé typy materiálů, které umožňují zařadit toto téma do výuky i v době, kdy jsou školy uzavřeny. Seminář povedou Václav Sixta a Vojtěch Ripka.