Co se daří?! Příklady dobré praxe a kam společně dále ve výuce moderních dějin a výchově k občanství

20. 3. 2019; 11.00 – 15.00, Gymnázium Polička, Nábř. svobody 306, Polička

Situace učitele, který vyučuje předměty vzdělávací oblasti Člověk a společnost, je specifická. Byť jsou dějepis a výchova k občanství provázané, bývají vyučovány samostatně a v hodinové dotaci si vlastně konkurují. Oba předměty mají silné mezipředmětové vazby i potenciál naplňovat průřezová témata. Ve školních vzdělávacích programech ale nebývá jejich výuka prioritou a cíle jsou formulovány spíše formálně. Učitelé obou předmětů si mohou vybírat z nepřeberné a rozmanité nabídky pracovních materiálů, učebnic a metodik, je ovšem těžké se v nich systematicky orientovat a odlišit jejich kvalitu. Určit, které znalosti jsou nezbytnou součástí historického a občanského přehledu žáků, není snadné a pokud chceme žáky aktivizovat, je příprava náročná časově i metodicky. Výstupy činností žáků se navíc obtížně hodnotí. Další práci učitelům přidělává zapojení do projektů a celoškolních akcí.

Setkání v Poličce v březnu 2019 nabídne pedagogům vzdělávací oblasti Člověk a společnost i zaměstnancům paměťových a kulturních institucí z blízkého regionu příležitost se setkat a diskutovat na místní úrovni o kontextech výuky. Hlavní náplní programu bude sdílení zkušeností a konkrétní doporučení, co se ve výuce povedlo a daří, jaký přístup se osvědčuje, co lze doporučit za výukové materiály a metody. Sdílení příkladů dobré praxe zúčastněnými učiteli a didaktiky ÚSTR (Jaroslav Najbert a Petr Sedlák) může být účinný způsob, jak se ve výuce dějepisu a výchovy k občanství vzájemně podporovat a inspirovat do budoucí práce.

Přihlásit se na seminář